การบูรณาการและการผสานของข้อมูล

คุณไม่ต้องทำการบันทึกข้อมูลเดิม ๆซ้ำกันไปมาอีกต่อไปคุณสามารถเชื่อมต่อระบบซอฟแวร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าได้ผ่านระบบ EDI (จากระบบสู่ระบบ)

 

 

ให้คำปรึกษาด้าน EDI

ที่ปรึกษาด้าน EDI ของเราสามารถให้คำปรึกษาแก่คุณ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในระบบอุตสาหกรรมใด ๆ หรือในประเทศใดก็ตาม

อ่านเพิ่มเติม

Odoo text and image block
Odoo image and text block

การให้คำปรึกษาด้าน SAP หรือ EDI

ที่ปรึกษาของเรามีความรู้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมทุกระบบของ SAP ด้วยความรู้ที่้อัดแน่นในระบบ IDOC เหล่าที่ปรึกษาของเราจะเป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อระหว่างระบบ EDI ของคุณและทีมผู้เชี่ยวชาญของ SAP

อ่านเพิ่มเติม