ที่ปรึกษาระบบโอดูร์ Odoo

ติดต่อเรา

ความเชียวชาญในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษาทางด้าน Odoo ของเรามีความรู้ความสามารถเป็นอย่างมากใน module ต่าง ๆ ของระบบ

ระบบ ERP ของ Odoo

 

ระบบปฏิบัติการบนเว็บของ Odoo


ระบบ Odoo ของ EDI XPERTS

 

ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค

ที่ปรึกษาทางด้าน Odoo ของเรามีความสามารถสร้าง module ใหม่ ๆ ให้กับระบบงานปัจจุบันของคุณ

การพัฒนาระบบโอดูร์

 

การสร้าง module

 

การพัฒนาและเสริมสร้าง module

 

การบริหารและการจัดการโครงการ

ที่ปรึกษาระบบ Odoo ของเรา มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านใช้และ การพัฒนาระบบ ERP ใน โครงการต่าง ๆ

เริ่มต้นจากศูนย์

 

การโยกย้ายระบบ ERP

 

การยกระดับ หรือ upgrade version ของระบบ Odoo

 

ต้องการผู้เชี่ยวชาญระบบ Odoo หรือไม่

ที่ปรึกษา Odoo ของเรามีความรู้และความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ Odoo ของคุณให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ